Studiedag Vroeg en Nabij - 15 februari 2023

Het Vlaamse beleid rond Vroeg en Nabij moet volgend jaar tot een ontwerpdecreet leiden. Het zal voor jou, jouw cliënten en jouw organisatie tastbaarder worden. Wellicht zit je met heel wat vragen of bedenkingen. De tijd is rijp om deze belangrijke pijler van het gezinsbeleid centraal te stellen op onze derde Staat van het Gezinsbeleid.

We ‘schakelen’ jou tijdens deze studievoormiddag op woensdag 15 februari bij met sprekers uit het beleid, het werkveld, de cliëntenvertegenwoordiging en het onderzoek. Wil je ook met ons meedenken over de professionaliteit die Vroeg en Nabij vraagt en wat het onderwijs hierin kan betekenen, dan nodigen we je graag bijkomend uit voor de namiddagworkshops. We tekenen in co-creatie de krijtlijnen van onze opleidingen en vormingen van de toekomst uit en zoeken samen uit welke sociale professionals het werkveld nodig heeft. We werken in gespreksgroepen en gaan aan de slag met concrete vragen.

Wens je een factuur, gelieve dan onderstaande gegevens door te geven:
Organisatie; BTW-nummer; Adres (straat, postcode en gemeente); Email boekhouding
Wens je een aanwezigheidsattest, gelieve dan onderstaande gegevens door te geven:
Geboortedatum en -plaats
Privacy

Privacyverklaring: de hierboven gevraagde persoonsgegevens worden verzameld om je te kunnen inschrijven en de communicatie rond en organisatie vlot te laten verlopen. Je gegevens worden via een versleuteld medium bewaard. Een jaar na afloop worden alle gegevens gewist. Je hebt steeds het recht te verzoeken om inzage te krijgen in de gegevens die we van jou bijhouden, om je gegevens te laten aanpassen en om je gegevens te laten wissen. Neem hiervoor contact op met privacy@odisee.be.

Voor specifieke vragen i.v.m. de bescherming van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Odisee via privacy@odisee.be.